יום רביעי, 23 בפברואר 2011

משחק מחשב כמניע לתרגול פיזיותרפי לבעלי נכויותבדוגמא שלפניכם רואים כיצד משחק יכול לגרום לאפקט לימודי או טיפולי בלי שהשחקן אפילו מבין מה הוא עושה או מתרגל. בכדי להגיע להשפעה ברמה גבוהה ואיכותית שכזו המשחק צריך להיות קודם כל מותאם למשתמשים שלו. ככל שההתאמה תהיה טובה יותר וממוקדת יותר, כך השחקן ירגיש פחות ש"עובדים עליו" או שלא יהיה לו אכפת כי הוא נהנה בין כה...