יום ראשון, 30 בדצמבר 2012

מה היה קורה לטבע בישראל, אם היו כאן יותר איים?אז הפרויקט הזה לא באמת יכול לענות על השאלה הזו, אבל הוא יכול לאפשר חוויה מעניינת בנסיון לגלות חלקים מהתשובה לה.
המשתמש עושה מניפולציה על חול, והמחשב מפענח לפי גובה התבליט שנוצר היכן נמצא הים והיכן האדמה. מעל לאדמה הוא בונה צומח וחי. למיצג האמנותי הזה יש השלכות לימודיות די מפורשות.
כל הכבוד ל Patricio Gonzalez Vivo , היוצר.